POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA W LUBINIE a.d. 2020

Szczególny
charakter miały tegoroczne obchody Dnia Strażaka w powiecie lubińskim. Na tym
uroczystym święcie kładzie się bowiem cieniem sytuacja z jaką mamy obecnie do
czynienia w kraju.

Uroczystość
odbyła się, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, na placu wewnętrznym Komendy.
Tym razem kameralnie, bez zapraszanych co roku przedstawicieli władz
samorządowych, przełożonych i gości. W ceremonii, którą rozpoczęto od
podniesienia flagi państwowej przy akompaniamencie Mazurka Dąbrowskiego wziął
udział Komendant Powiatowy PSP w Lubinie bryg. Eryk Górski oraz strażacy
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej pełniący tego dnia służbę. Komendant podziękował
wszystkim za dotychczasową działalność oraz życzył zdrowia i wytrwałości w dalszym,
trudnym czasie z jakim mamy do czynienia. Natomiast wręczenie odznaczeń i awansów
na wyższy stopień służbowy najlepszym lubińskim strażakom odbędzie się już
indywidualnie w gabinecie komendanta.

W roku 2020:

Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji odznaczył Złotą Odznaką ”Zasłużony dla ochrony
przeciwpożarowej” dwóch oficerów oraz nadał wyższe stopnie służbowe oficerskie
czterem funkcjonariuszom, w tym dwa awanse na pierwszy stopień oficerski –
młodszego kapitana.

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej nadały wyższe stopnie służbowe w korpusie
aspiranckim dwóm funkcjonariuszom.

Dolnośląski
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie
podoficerskie trzem funkcjonariuszom.

Natomiast Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie nadał stopnie starszego strażaka
dwóm funkcjonariuszom tut. Komendy.

Podczas uroczystego
apelu nastąpiło również złożenie ślubowania przez strażaka wstępującego w
szeregi Państwowej Straży Pożarnej, które przyjął bryg. Eryk Górski.

Source: kp lubin

Dodaj komentarz